پروانه IEEE

مؤسسهIEEE، یک سازمان بین‌المللی حرفه‌ای و ناسودبر است که هدف آن کمک به پیش‌برد فناوری در حوزه‌های وابسته به مهندسی برق و به صورت گسترده در سراسر جهان است. 

ژانویه 1, 2022